Zvērinātu advokātu birojā "Advokātu birojs Rozenfelds un Grāvele" ir apvienojušies pieredzējuši profesionāli juristi, kas piedāvā saviem klientiem juridisko palīdzību dažādās privāttiesību jomās.

Biroja vadošais partneris un dibinātājs - zvērināts advokāts, Dr.iur. Jānis Rozenfelds - ir atzīts nekustamā īpašuma tiesību un intelektuālā īpašuma tiesību speciālists ar neatsveramu vairāk kā 25 gadu pieredzi dažādu lietu vešanā tiesās un Satversmes tiesā, daudzu zinātnisko rakstu un monogrāfiju autors, Latvijas Zinātņu akadēmijas eksperts juridiskajās zinātnēs, Latvijas Universitātes profesors.

Biroja partnere - zvērināta advokāte Natālija Grāvele - ir eksperts intelektuālā īpašuma tiesību, darba tiesību un ģimenes tiesību jomā, sniedz juridisko palīdzību ar nekustamajiem īpašumiem saistīto darījumu sastādīšanā, nodrošina pārstāvību tiesā un šķīrējtiesā, sniedz palīdzību strīdu atrisnāšanai ārpus tiesas ar mediācijas palīdzību.

Home